1. septembra 2003 začala činnosť neštátna pneumologická ambulancia v poliklinickej časti Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Petržalka Antolská ul. č.11. V ordinácii Vám, vďaka moderným diagnostickým prístrojom a odbornej spôsobilosti personálu, môžeme ponúknuť štandardné i nadštandardné služby a poradenstvo. Pripravili sme odvykaciu liečbu  pre fajčiarov a prednášky o negatívnych vplyvoch fajčenia na ľudský organizmus. V rámci poradenstva poradíme alergikom a astmatikom ďalšiu liečbu. Úspešne riešime často sa vyskytujúce chlamýdiové a mykoplazmové infekcie.
Naša pneumologická ambulancia má partnerské zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi na území SR.
Ordinácia je vybavená modernými diagnostickými prístrojmi, ktoré napomáhajú presnému a včasnému určeniu príčin respiračných ťažkostí a ochorení. V ambulancii sú spirometrické prístroje, inhalátor, koncentrátor kyslíka - prístroj na určenie množstva CO vo výdychu pacienta, používaný najmä pri odvykacej liečbe fajčiarov. Pulzný oximeter umožňuje meranie saturácie kyslíka a frekvencie pulzu. Pulzným oximetrom môžeme, v priebehu 3 minutového testu, zistiť príčinu dýchacích ťažkostí. Na ambulancii je digitálny tlakomer napojený na počítač a prístroj Nyco Card na meranie zápalových markerov a D-dimérov. Od roku 2007 má ambulancia medzinárodný certifikát ISO 9001  na poskytovanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti systému manažérstva kvality Slovenskej národnej akreditačnej služby pri Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.
(c) 2017. Mgr. Samuel Smolka. Všetky práva vyhradené pre spoločnosť Pneumológia - Smolka, s. r. o.
TOPlist
Politika kvality :                                          Certifikát kvality:

TELEFÓN:
02 / 6867 2547
0904 220 181

E-MAIL:  smolkask@gmail.com