Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Telefón: 0904 220 181 email: smolkask@gmail.com
Režim OTP: vstup len pre osoby: plne zaočkované, s platným tesom PCR/Ag, osoby po prekonaní COVID.  Pripravte si príslušné potvrdenie. 1.    septembra    2003    začala    činnosť    neštátna    pneumologická    ambulancia    v    poliklinickej    časti Univerzitnej   nemocnice   Bratislava,   Nemocnica   sv.   Cyrila   a   Metoda,   pracovisko   Petržalka Antolská   ul. č.11.   V   ordinácii   Vám,   vďaka   moderným   diagnostickým   prístrojom   a   odbornej   spôsobilosti   personálu, môžeme   ponúknuť   štandardné   i   nadštandardné   služby   a   poradenstvo.   Pripravili   sme   odvykaciu   liečbu     pre    fajčiarov    a    prednášky    o    negatívnych    vplyvoch    fajčenia    na    ľudský    organizmus.    V    rámci poradenstva   poradíme   alergikom   a   astmatikom   ďalšiu   liečbu.   Úspešne   riešime   často   sa   vyskytujúce chlamýdiové a mykoplazmové infekcie.
Ordinácia    je    vybavená    modernými    diagnostickými    prístrojmi,    ktoré    napomáhajú    presnému    a včasnému   určeniu   príčin   respiračných   ťažkostí   a   ochorení.   V   ambulancii   sú   spirometrické   prístroje, inhalátor,   koncentrátor   kyslíka   -   prístroj   na   určenie   množstva   CO   vo   výdychu   pacienta,   používaný najmä    pri    odvykacej    liečbe    fajčiarov.    Pulzný    oximeter    umožňuje    meranie    saturácie    kyslíka    a frekvencie    pulzu.    Pulzným    oximetrom    môžeme,    v    priebehu    3    minutového    testu,    zistiť    príčinu dýchacích   ťažkostí.   Na   ambulancii   je   digitálny   tlakomer   napojený   na   počítač   a   prístroj   Nyco   Card   na meranie   zápalových   markerov   a   D-dimérov.   Od   roku   2007   má   ambulancia   medzinárodný   certifikát ISO   9001      na   poskytovanie   ambulantnej   zdravotnej      starostlivosti   systému   manažérstva   kvality Slovenskej národnej akreditačnej služby pri Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Naša    pneumologická    ambulancia    má    partnerské    zmluvy    so    všetkými    zdravotnými    poisťovňami pôsobiacimi na území SR.
Infromácie o ambulancií
Politika kvality :                   Certifikát kvality:
TOPlist
Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Režim OTP: vstup len pre osoby: plne zaočkované, s platným tesom PCR/Ag, osoby po prekonaní COVID.  Pripravte si príslušné potvrdenie. 1.      septembra      2003      začala      činnosť      neštátna pneumologická      ambulancia      v      poliklinickej      časti Univerzitnej     nemocnice     Bratislava,     Nemocnica     sv. Cyrila   a   Metoda,   pracovisko   Petržalka Antolská   ul.   č.11. V    ordinácii    Vám,    vďaka    moderným    diagnostickým prístrojom   a   odbornej   spôsobilosti   personálu,   môžeme ponúknuť     štandardné     i     nadštandardné     služby     a poradenstvo.    Pripravili    sme    odvykaciu    liečbu        pre fajčiarov   a   prednášky   o   negatívnych   vplyvoch   fajčenia na   ľudský   organizmus.   V   rámci   poradenstva   poradíme alergikom   a   astmatikom   ďalšiu   liečbu.   Úspešne   riešime často    sa    vyskytujúce    chlamýdiové    a    mykoplazmové infekcie.
Ordinácia    je    vybavená    modernými    diagnostickými prístrojmi,   ktoré   napomáhajú   presnému   a   včasnému určeniu    príčin    respiračných    ťažkostí    a    ochorení.    V ambulancii     sú     spirometrické     prístroje,     inhalátor, koncentrátor   kyslíka   -   prístroj   na   určenie   množstva   CO vo   výdychu   pacienta,   používaný   najmä   pri   odvykacej liečbe    fajčiarov.    Pulzný    oximeter    umožňuje    meranie saturácie     kyslíka     a     frekvencie     pulzu.     Pulzným oximetrom   môžeme,   v   priebehu   3   minutového   testu, zistiť    príčinu    dýchacích    ťažkostí.    Na    ambulancii    je digitálny   tlakomer   napojený   na   počítač   a   prístroj   Nyco Card   na   meranie   zápalových   markerov   a   D-dimérov. Od   roku   2007   má   ambulancia   medzinárodný   certifikát ISO   9001      na   poskytovanie   ambulantnej   zdravotnej     starostlivosti   systému   manažérstva   kvality   Slovenskej národnej       akreditačnej       služby       pri       Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Naša     pneumologická     ambulancia     má     partnerské zmluvy       so       všetkými       zdravotnými       poisťovňami pôsobiacimi na území SR.
Politika kvality :                   Certifikát kvality:
TOPlist